Podporují nás:

logo MSMT

Vážení sportovní přátelé,

ČUS se snaží prosadit znovuotevření dotačního Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Z tohoto důvodu vytvořila ČUS krátký elektronický dotazník pro SK a TJ,  z něhož získaná data použije pro argumenty na další jednání s Ministerstvem školství.

Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1

ČUS vytvořila ještě jeden krátký elektronický dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů SK a TJ sdružených v ČUS. Cílem je více zviditelnit potřeby a případné potíže základních článků, tj. SK a TJ. 

Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2

Prosíme Vás o distribuci do sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot i s výše uvedenými důvody a důležitostí vyplnění těchto dvou dotazníků, z nichž získaná data mají pomoci zlepšit podporu právě SK a TJ.

Prosíme vyplnit dotazníky do 16. února 2018.