Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

ČUS podporuje návrh zahrnout pohyb do předepsané léčby. Ministerstvo zdravotnictví není proti.

Sportovní aktivity jako běžná součást léčby – tak zní jednoznačný závěr odborníků z řad lékařů, sportovních institucí i politické reprezentace, kteří se počátkem listopadu v Mariánských Lázních zúčastnili konference Tělovýchovné lékařství 2023. Tuto myšlenku podpořil přímo také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, pod jehož záštitou se konference konala. Česká unie sportu, která dlouhodobě poukazuje na zdravotní problémy způsobené nedostatkem pohybu občanů všech generací, po takové praxi dlouhodobě volá a je připravena aktivity s ní spojené maximálně podpořit. čtěte více 

DOMAŽLICKÁ SPORTOVNÍ LIGA SENIORŮ VE VÝSLEDCÍCH

Ve středu 22. listopadu se v dopoledních hodinách uskutečnil pilotní projekt Domažlické sportovní ligy seniorů pořádaný Sportovní unií okresu Domažlice ve spolupráci s TJ Sokol Domažlice. čtěte více

Výzva MŮJ KLUB 2024

Od pondělí 20.11. je možné podávat žádosti ve Výzvě MŮJ KLUB 2024, kterou zveřejňuje Národní sportovní agentura. Ukončení příjmu žádostí je 5.1.2024. O pomoc s administrací žádosti a dotazy se obracejte na naše okresní sdružení ČUS. Kontakt tel. č. 607 743 878, odkaz na aktuání znění výzvy MŮJ KLUB 2024

728x90px WEB banner PRIHLASKA 2024

Projekt "Tipsport Sportuj s námi" bude probíhat i v roce 2024

Tipsport Sportuj s námi je sportovní projekt České unie sportu, původně ČUS Sportuj s námi, na základě dlouhodobé dohody s partnerem ponese opět jméno titulárního partnera. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Jedním z dalších cílů projektu je také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí. čtěte více

NOVÁ SPORTOVNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY V OKRESE DOMAŽLICE

Podle vzoru Jihočeské krajské organizace České unie sportu připravila Sportovní unie okresu Domažlice nový sportovní projekt - DOMAŽLICKOU SPORTOVNÍ LIGU SENIORŮ. Sportovní liga seniorů je určena pro seniorky a seniory, kteří v den konání soutěže dosáhnou věku 60 a více let. Liga je otevřená široké veřejnosti, tzn. soutěžící nemusí být registrováni v žádné sportovní či seniorské organizaci. Soutěže se mohou účastnit i senioři ostatních okresů v rámci Plzeňského kraje.

Dotační výzva Provoz a údržba 2023 vypsána nebude

Rada Národní sportovní agentury na svém posledním zasedání závazně potvrdila skutečnost, že pro rok 2023 NSA nebude vypisovat dotační výzvu “Provoz a údržba 2023”, info na webu NSA

Na podporu sportu a pohybových aktivit navrhuje stát nejnižší částku od roku 2016

V aktuálním návrhu státního rozpočtu na rok 2024 je na podporu sportovního prostředí vyčleněno 5,2 miliardy korun, což je nejnižší částka za posledních osm let. Představitelé a zástupci největších sportovních spolků – České unie sportu, Sdružení sportovních svazů a České obce sokolské jsou touto skutečností znepokojeni, a proto adresovali naléhavou výzvu premiérovi a ministru financí České republiky. V ní žádají o úpravu návrhu státního rozpočtu, konkrétně o zvýšení výdajů v kapitole Národní sportovní agentura. čtěte více

NSA zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč 

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

Ministr zdravotnictví Válek: "Sport je ideální prevencí, prostředky do něj vložené se vrátí!"

ČUS dlouhodobě a intenzivně poukazuje na velice důležitý význam sportu jako nejlepší prevence pro zdraví občanů. Není pochyb o tom, že pravidelný pohyb zvyšuje kondici i odolnost a naopak snižuje nemocnost či stres. Fyzicky zdatnější generace současně pro stát znamená také nižší náklady na zdravotnictví. Varovné signály o upadající pohybové kultuře obyvatel v České republice, o prudce narůstající obezitě nesportující mládeže, naplno odhalené nedávným šetřením České školní inspekce, důrazně vysílalo při nejrůznějších příležitostech mnoho odborníků z řad sportovních činovníků, trenérů a lékařů. čtěte více