Podporují nás:

logo MSMT

Sportuj s námi 2020 - zbývá 10 dní k přihlášení akce

Vážení sportovní přátelé,

k přihlášení akce do projektu "Sportuj s námi 2020" zbývá pouze 10 dní. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit.

Přihlásit svou akci můžete přes elektronickou přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Přihlášení do projektu probíhá v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající.

  • organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  • akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  • minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  • akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  • akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  • dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  • nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  • termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Se sportovním pozdravem

Zdeněk Kubalík