Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

Informace k programu VIII 2016 (30. září 2015)

Vážení sportovní přátelé,

 

po uveřejnění podmínek a podkladů pro podávání žádostí o neinvestiční dotace na rok 2016 (16. 9. 2015), uveřejnilo MŠMT bez upozornění v dalším období na svých stránkách některé podklady, které vykazují změny proti původně uveřejněným materiálům.

 

1) Změna tabulky MŠMT pro program VIII 2016.

 

-          na konec tabulky byl nově přiřazen sloupec 30 (AK) s textovým označením „Poznámky“ s tím, že na základě požadavku uveřejněného MŠMT dne 25. 9. 2015 je nutné, aby koneční žadatelé (TJ/SK) v tomto sloupci „uváděli jednotlivé druhy sportu s počtem dětí“. Nová tabulka pro program VIII s uvedeným sloupcem „Poznámky“ je umístěna na GD a byla změněna i na internetových stránkách ČUS.

Podle informací uveřejněných MŠMT dne 25. 9. 2015 bude podpora z programu VIII poskytována pouze takovým TJ/SK, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

 

2) Změna termínu pro podání žádostí.

 

-       na základě Informace k vyhlášeným programům „Státní podpory sportu pro rok 2016“ pro neinvestiční dotace, uveřejněné MŠMT dne 25. 9. 2015, je termín pro podání žádostí Sportovních organizací (ČUS) a národních sportovních svazů prodloužen do 31. října 2015.  Na základě této skutečnosti se termíny pro předkládání žádostí TJ/SK a KO a OS ČUS mění následovně:

 

Program IV – údržba a provoz sportovních zařízení.

 

Žádosti České unii sportu, z.s. (pro ČUS, ČJF, ČSC, ČSK, ČSOS a FAČR) podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu (OS ČUS).  Prostřednictvím ČUS podávají žádosti jednooborové i víceoborové  TJ/SK s jednoúčelovým i víceúčelovým sportovním zařízením.

 

S tím, že doklady dle bodu a) - formulář žádosti, d) - tabulku MŠMT k programu IV  a i) - přílohovou tabulku SK/TJ s předběžným rozpočtem,je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 19. října 2015. 

 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) - tabulky MŠMT k programu IV  a i) - přílohové tabulky SK/TJ s předběžným rozpočtem, musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2015.

 

Elektronické souhrnné soubory žádostí pro rok 2016 (tabulky MŠMT k programu IV a tabulky SK/TJ s předběžným rozpočtem …..) za celý okres v uvedeném členění  na jednotlivé svazy zašle OS ČUS nejpozději do 21. října 2015 el. poštou  na el. adresu příslušné Krajské organizace ČUS.   

 

Elektronické souhrnné soubory žádostí (tabulky MŠMT k programu IV a tabulky SK/TJ s předběžným rozpočtem …..) za celý kraj v uvedeném členění na jednotlivé svazy zašle Krajská organizace ČUS nejpozději do 23. 10. 2015 el. poštou na adresy:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ostatní údaje v dokumentech ČUS souvisejících s podáváním žádostí o neinvestiční dotace  na rok 2016 zůstávají v současné době beze změn.

 

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních Klubech

 

Žádosti České unii sportu, z.s. podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu (OS ČUS).

 

S tím, že doklady dle bodu a) - formulář žádosti na program VIII, d) - tabulku MŠMT k programu VIII a f) - přílohovou tabulku SK/TJ na program VIII. s předběžným rozpočtem,  je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 19. října 2015. 

 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) - tabulky MŠMT k programu VIII a f) - přílohové tabulky SK/TJ na program VIII. s předběžným rozpočtem, musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS– nejpozději však do 30. listopadu 2015.

 

Elektronické souhrnné soubory žádostí pro rok 2016 uplatněných prostřednictvím ČUS (nové tabulky MŠMT k programu VIII a tabulky SK/TJ s předběžným rozpočtem …..) za celý okres zašle OS ČUS nejpozději do 21. října 2015 el. poštou  na el. adresu příslušné Krajské organizace ČUS.   

 

Elektronické souhrnné soubory k žádostem:

  • nové tabulky MŠMT k programu VIII za SK/TJ
  • tabulky s předběžným rozpočtem ….. za SK/TJ

 

za celý kraj zašle Krajská organizace ČUS nejpozději do 23. října 2015 el. poštou na adresy:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádáme o předání výše uvedených informací i příslušným TJ/SK, které podávají žádosti o neinvestiční dotace z programů IV a VIII na rok 2016.

 

Vzorová tabulka

Původní tabulka

Upravená tabulka