Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Předčasné ukončení projektu ČUS Sportuj s námi 2020

Vážení sportovní přátelé,
vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 zásadně zasáhlo do realizace letošního ročníku projektu ČUS Sportuj s námi 2020.
Ze schválených 61 akcí na období leden – březen 2020 se jich stihlo uskutečnit 40 (11 v lednu, 20 v únoru a 9 v březnu). čtěte více

Výkladové stanovisko ČUS k aktuálním možnostem sportování

Vážení sportovní přátelé,
nová usnesení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně omezena. ČUS proto vydává právní stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru.
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík

Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025

Vláda ČR dne 20. dubna schválila II. Akční plán Národní sportovní agentury na období 2020 - 2021 ke koncepci SPORT 2016 - 2025. Koncepce obsahuje strategické cíle, které směřují k rozvoji sportu v České republice a jsou rozděleny do osmi tematických oblastí sportovní politiky. čtěte více

ČUS požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť

Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy korun. čtěte více

Aktualizované mimořádné opatření vlády ČR platné od 17. 4. 2020

Usnesení vlády ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující limitující pravidlačtěte více

Aktualizované mimořádné opatření vlády ČR platné od 14. 4. 2020

Na jednání v úterý 14. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci dalších preventivních kroků proti šíření koronaviru usnesení č. 413, kterým vzala na vědomí doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jímž se, mimo jiné, doplňují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR. čtěte více

Aktualizované opatření a Výkladové stanovisko platné od 7. 4. 2020

Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme na aktualizované informace ohledně Mimořádného opatření vlády na stránkách České unie sportu https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html. Dále je zde zveřejněno i výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 a platné od 7. 4. 2020 http://www.cuscz.cz/files/2675NTJ.pdf
Na stránkách Národní sportovní agentury je též zveřejněno výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020 http://www.agenturasport.cz/2020/04/08/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury-k-mimoradnym-opatrenim-ministerstva-zdravotnictvi/
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík

Aktualizované mimořádné opatření vlády ČR z 6. 4. 2020

Z přijatého usnesení vlády 6. dubna vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. V současné době je připravován výklad nově stanovených podmínek. ČUS v krátké době zveřejní podrobnou informaci, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. čtěte více

Aktualizované mimořádné opatření vlády ČR

na webových stránkách ČUS došlo k doplnění a aktualizaci některých informací a to konkrétně:
1) došlo k doplnění o výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html
2) došlo ke změně v sekci Úvěry a finanční výpomoci https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html.

Postup spolku při nemožnosti konání volební VH

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období.
Doporučujeme využít v TJ/SK, které měly plánované volební výroční členské schůze / valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas. info ke stažení