Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost. Ke zjednání nápravy, a to pod sankcí pokut, jsou pak často vyzývány osoby, které kdysi v těchto spolcích působily (bývalí předsedové, tajemníci apod.), a tudíž mohly být ze strany rejstříkového soudu dohledány v některých dokumentech. čtěte více

Neinvestiční dotační program COVID-SPORT zveřejněn

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVIDSPORT“, č. j.: NSA-0209/2020/01, schváleného usnesením vlády č. 590 ze dne 1. 6. 2020 Výzvu 1/2020čtěte více
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 15. 6. 2020 od 13:00 h
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 do 23:59 h
Informace na webu NSA včetně videomanuálu k podávání žádostí o podporu v programu Covid-Sport: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
Tisková zpráva NSA z 15. 6. 2020: zobrazit zprávu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na rekonstrukce a budování sportovišť

Nový dotační titul vyhlásilo MMR pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal.
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Lhůta pro doručení žádostí: zahájení příjmu žádostí 9. června 2020, ukončení příjmu žádostí 28. srpna 2020.

Vláda schválila program COVID - SPORT

Vláda na svém zasedání 1. června schválila program COVID – Sport. V současné době se připravuje výzva, která bude zveřejněna na webové stránce přibližně v polovině června čtěte více
Národní sportovní agentura rozdělí miliardu korun na dotacích pro sportovní organizace na náklady na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat. Týkat se bude také výdajů za zrušené nebo odložené akce nebo nájem, které sportovní organizace musely hradit, i když nesměly provozovat svou činnost. čtěte více
Rozhovor s předsedou NSA Milanem Hniličkou: rozhovor

Týden hrazené dovolené navíc pro dobrovolníky pracující s mládeží

Dobrovolníci, kteří pracují s mládeží, získají týden hrazené dovolené navíc. Stát to vyjde na 50 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová už částku přislíbila a poslanci pozměňovací návrh k novele zákoníku práce schválili. čtěte více
Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička přednesl k poslancům proslov k pozměňovacímu návrhu ohledně náhrady mzdy dobrovolníkům na sportovní soustředění. celý text proslovu

Sdělení k Rejstříku sportu

Dne 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod. do neděle 31. května 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1. června 2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

VV ČUS řešil ztráty způsobené korona epidemií a VH ČUS se sejde 24. června

Po tříměsíční přestávce způsobené vyhlášením nouzového stavu a mimořádnými opatřeními vlády ČR proti šíření nemoci Covid-19 se uskutečnilo v Praze 19. května zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Konalo se v souladu se všemi hygienickými předpisy s dodržením dvoumetrových vzdáleností mezi účastníky jednání. čtěte více

Výzva EU: Pilotní projekty a přípravné akce pro rok 2020 v oblasti sportu

Předkládáme výzvu Evropské unie představující možnosti financování sportovních aktivit v rámci Pilotních projektů a přípravných akcí pro rok 2020 v oblasti sportu. Informace týkající se financování sportu z rozpočtu EU a aktuální otevřené výzvy EU, do kterých můžete v současnosti přihlašovat své projekty. čtěte více

Výkladové stanovisko ČUS k možnostem sportování od 11. 5. 2020

Na jednání 30. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 490 a č. 493, kterými nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování. Veškerá opatření dle Usnesení 490 a 493 jsou účinná od 11. 5. 2020.
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. čtěte více