Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. čtěte více

DOVOLENÁ - kancelář uzavřena

Ve dnech 10. 8. - 26. 8. bude z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

Pozvání na Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na řádnou VH SUOD, která se bude konat v úterý 8. září od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - viz. pozvánka
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Pozvání na ROADSHOW Národní sportovní agentury

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na Roadshow NSA pro zástupce sportovních klubů a organizací Plzeňského kraje, která se uskuteční v termínu dne 18. 8. 2020 od 16:30 h v aule Západočeské univerzity v Plzni, ul. Jungmannova 153/1 (jedná se o akci, která měla proběhnout v březnu a musela být přesunuta).
Potvrďte účast do 7. srpna 2020 na email: chladkova @ agenturasport.cz viz. pozvánka 
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík 

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. čtěte více

Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

V pondělí 20. července došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou Komorou Architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. čtěte více

Od 1. 7. došlo ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % u vybraných činností sportu

Od prvního července vstupuje v platnost návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony a výrazně se dotýkají i sportovního prostředí. Týká se zejména sportovních organizací organizující sportovní události, společností provozující lyžařské areály, turecké lázně, sauny nebo solné jeskyně. čtěte více

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace

Ovětře si prohlašované skutečnosti na úřadech, sankce mohou být vážné. Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom, že skutečnost, kterou prohlašuje, není pravdivá (např. že žadatel o dotaci nedluží zdravotní pojišťovně a ono je tam nějaké zapomenuté penále). Úmysl je totiž vyžadován jen u „obyčejného“ uvedení nepravdivého údaje. čtěte více

Výkladové stanovisko k pořádání akcí pro děti (soustředění apod.)

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. čtěte více

Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné hromady ČUS, která se uskutečnila ve středu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodla drtivá většina ze 142 hlasujících zástupců sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot (2 zástupci se hlasování zdrželi). „Je to nejsilnější mandát a zároveň projevení důvěry. Jsme tu od toho, abychom bojovali za základní články českého sportu a za lidi, kteří přivádí děti ke sportování ve svém volném čase. Na to se chceme zaměřit také v následujícím období,“ prohlásil Miroslav Jansta, který bude vstupovat do své třetí volební funkce v čele spolku s více než milionem členů. Delegáti vybírali také nové členy do Výkonného výboru a Revizní komise ČUS. čtěte více