Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Vyhlášení dotačního programu "Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově 2016"

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program "Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově 2016".

Účelem programu je podpora projektů, které rozvíjejí materiální zajištění dobrovolnické nepodnikatelské spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
Jedná se o podporu projektů zaměřených na pořízení nových movitých věcí; opravy movitých věcí; rekonstrukce, úpravy a opravy nemovitých věcí; investiční projekty týkající se movitých i nemovitých věcí. Vždy za podmínky, že všechny výše uvedené věci, jichž se projekty týkají, jsou, nebo mají být, užívány výhradně pro účely dobrovolnické nepodnikatelské spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
Projekt musí být realizován v obci, městě nebo městysi do 25 000 obyvatel nebo v části obce, města nebo městysi do 1 000 obyvatel.
Dotace bude poskytována nejvíce do výše 90% uznatelných nákladů projektu.

Na podporu stanoveného účelu je vyčleněno z rozpočtu Plzeňského kraje 3 mil. Kč.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky (prostřednictvím systému pro dotační řízení eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/) a to v termínu od 1. 8. 2016 8:00 do 15. 8. 2016 12:00 dle podmínek stanovených pravidly dotačního programu/titulu zveřejněná v rámci systému eDotace.

Výše dotace může být min. 20 tis. Kč a max. 200 tis. Kč.

Kontaktní osoby:

Mgr. Jindra Radová (tel: 377 195 281, e-mail: jindra.radova@plzensky-kraj.cz. Jiří Tyc (tel: 377195 319, e-mail: jiri.tyc@plzensky-kraj.cz)

Vážení přátelé,

ČUS je spolupořadatelem projektu AŠSK - Sportovní liga základních škol o pohár ministryně školství.
Protože se ročník blíží k závěru a ČT zpracovala o projektu dokument, posíláme Vám jen informaci o jeho vysílání v České televizi, pro případné využití jako odkazu na Vašich webových stránkách.

V pátek 24. června od 17:15 hodin na programu ČT Sport odvysílán dvacetiminutový dokument České televize. Pro Vaši informaci níže zasílám i článek týkající se zmíněného dokumentu. http://www.sportovniligazs.cz/dokument-o-sportovni-lize-zakladnich-skol-24-cervna-na-ct-sport/

Vážení sportovní přátelé,

Česká unie sportu po ročním vyjednávání připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot.  

Ve Zpravodaji č. 4, který bude v nejbližší době zveřejněn, vyjde článek, který bude informovat o této rámcové pojistné smlouvě. Tento článek naleznete zde.

Je velmi pravděpodobné, že se na Vás budou obracet SK/TJ s dotazy, jak mají postupovat. Proto Vás chceme o smlouvě informovat dříve, než bude Zpravodaj č. 5 zveřejněn. 

Na stránkách ČUS v sekci Služby - Pojištění majetku a odpovědnosti http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-sk-tj.htmlnaleznete pro zájemce postup, jak se k hromadné pojistce připojit. Dále je zde informace, jak postupovat při hlášení škodných událostí a kontakty na specializovaný tým RENOMIA, který zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění a bude asistovat při likvidaci škodných událostí. SK/TJ tak má k dispozici důležitou odbornou asistenci.

Vážení sportovci,
lavennis podekovani pojďme dát společně šanci těm, kteří nemají to štěstí a jejich pohyb je kvůli nemoci značně omezen.
Ráda bych Vám jejich jménem, prostřednictvím chráněné dílny Lavennis, učinila nabídku.

Tato dílna vyrábí textilní výrobky a výšivky vysoké kvality a mnoho dalších výrobků pro relaxaci i radost. Zhotovíme profesionální výšivky vašeho loga, maskota, čísla nebo jména na vaše dresy, reklamní šály, ručníky, vlaječky.... ušijeme pytle na úbory a mnoho dalšího.

Bude nám potěšením, pokud si uděláte čas a navštívíte naše stránky: 
http://www.lavennis.cz/
či na:
  http://www.pytlicky.cz/  Co potřebujete a nenajdete, naše šikovné švadlenky po dohodě s vámi vytvoří.  :-)

Máte-li zájem pomoci a zároveň zviditelnit svůj tým či klub,
stačí odepsat na tento email nebo zavolat na tel: 735 172 152, rádi Vám zašleme cenovou nabídku.

,,Lavennis" je chráněná dílna, a tak si fakturu můžete uplatnit v náhradním plnění.
Navíc nákupem těchto výrobků podpoříte udržení pracovního místa zdravotně znevýhodněného člověka.

S přáním mnoha sportovních úspěchů
Ivana Davidová
obchodní zástupce Lavennis

 

Vážení sportovní přátelé,

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam II. části zpracovaných žádostí v Programu VIII. Seznam je rozdělen do 4 kategorií:

A - akceptováno v současné podobě

B - vyzvat k doplnění a dále administrovat (žadatele v této kategorii budou vyzváni k doplnění pracovníkem odboru sportu)

C - vyřazeno

D – pozastaveno (žadatelé v této kategorii dále administrujeme a budou vyrozuměni)

Seznam žádostí je součástí přílohy.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu

Vážení sportovní přátelé,

po skončení první části úprav Informačního systému ČUS byla dnes 1. 4. 2016 zpřístupněna jeho veřejná část. Přístup do systému je na adrese https://iscus.cz/  nebo přes webové stránky ČUS www.cuscz.cz v sekci "O NÁS - INFORMAČNÍ SYSTÉM. Do interní části  IS ČUS se uživatelé s přístupovými údaji přihlašují nyní přes kartu „Přihlášení“, viz obrázek v příloze.

Veřejnost může nyní získat číselné informace o členské základně, kterou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (SK a TJ) sdružené v ČUS evidují, a o sportovních zařízeních ve správě SK a TJ a jejich kontaktech. Zejména zástupci samospráv obcí a krajů mají zájem využívat údaje o sportovních zařízeních. Bude proto dobré, aby SCS ČUS dbala o pravidelnou aktualizaci údajů pasportu svých SK/TJ, neboť kvalita těchto údajů může v očích veřejnosti tvořit obrázek o kvalitě práce SCS ČUS.

Zajímavou novou funkcí systému je, že každá fyzická osoba si pomocí funkce „Najdi se podle rodného čísla“ může najít, které SK a TJ ji uvádějí za svého člena. Dále zde zájemci najdou přehled o celé struktuře ČUS a sdružených Svazů i s kontaktními údaji. IS ČUS se bude na základě potřeb dále rozvíjet.

Informaci o spuštění části pro veřejnost předejte, prosím, Vašim sdruženým subjektům.