Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Dobrý den,

Česká unie sportu a Český olympijský výbor jsou partnery projektu Sportflm. Projektu, který se snaží podporovat sportovní dokument. V současnosti jsme svědky nového fenoménu doby a to vzniku krátkých videí, které jsou institucemi, ale i jedinci publikovány na sociálních sítí. Jejich obsah je mnohdy hodnotný a jeho autor stojí o další publikaci a šíření.

Jestliže váš klub nebo svaz publikuje snímky, které stojí za zhlédnutí pošlete je Festivalu SPORTfilm (Soutěžní snímek pro potřeby poroty, pro veřejné promítání a pro archivní účely festivalu SPORTFILM Liberec, zašlete ve formátu *mov, *mp4 cestou www.USCHOVNA.CZ na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

 Pro přihlášení snímku je nutné vyplnit krátkou on-line přihlášku na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1e-rQ5OxxTp8Qym0FoZoQgUuHaPM8FdruiRjbNG9OT8uP4g/viewform více informací se dozvíte na www.sportfilm.cz.

Ve spolupráci s Českou televizí se postaráme o jejich další propagaci. Přihlášené snímky budou zařazeny do festivalu a porota z nich vybere vítěze  a ocení je na slavnostním vyhlášení.

NOVÉ KATEGORIE pro rok 2017

1)Upoutávka na vysílání sportovní akce – upoutávka televizních společností, reklamních a PR agentur v maximální délce 60 vteřin zaměřená na propagaci vysílání sportovní akce, která byla prokazatelně prezentována v televizním vysílání, na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.
2) Prezentace sportovních a tělovýchovných aktivit – sestříhaný audiovizuální záznam jednorázové akce nebo dlouhodobé činnosti sportovní organizace, jednoty či klubu, jejíž podstatnou součástí jsou sportovní a tělovýchovné aktivity, popřípadě vyhlášení sportovních anket. Videozáznam musí být prokazatelně prezentován na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.

Budu rád pokud tuto informaci rozšíříte i na sdružené subjekty.

PS: neziskové organizace jsou osvobozeny od poplatku.

Děkuji a těším se na viděnou na festivalu 4.-7. října v Liberci

U P O Z O R N Ě N Í

Rejstříkové soudy již začaly spolky vyzývat k odstranění nedostatků v zápisech

ve spolkovém rejstříku.

Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ upozorňujeme, že rejstříkové soudy již započaly s kontrolou splnění této zákonné povinnosti, což znamená následující:

Zjistí-li rejstříkový soud, že spolek doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy, a to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato tzv. dodatečná lhůta marně (tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci . Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a daly si své záležitosti do pořádku.

V této souvislosti je třeba ještě upozornit na to, že rejstříkový soud provádí zápisy do spolkového rejstříku pouze a jenom na základě návrhu. 

Není-li návrh kompletní v tom smyslu, že není navržen zápis všech povinných údajů, soud na to spolek nikterak neupozorňuje. To může vést k mylné domněnce, že má spolek vše v pořádku.

Příklad:           Spolek navrhne jen zápis svého názvu, sídla a členů statutárního orgánu. Nic dalšího. Soud provede navrhovaný zápis, o čemž spolek informuje usnesením o zápisu navržených údajů. V tomto usnesení však soud neupozorňuje na skutečnost, že ve spolkovém rejstříku je třeba mít zapsány i další údaje jako např. účel spolku, způsob jednání statutárního orgánu, název nejvyššího orgánu spolku, kontrolní orgán (je-li zřízen) atd.

Doporučujeme všem spolkům, tj. i těm, které již zápisy do spolkového rejstříku provedly, aby si zkontrolovaly, že tam mají skutečně všechny zákonem požadované údaje (viz zejména §25 až §30 zákona o veřejných rejstřících).

Vážení sportovní přátelé,

chtěla bych Vás informovat, že Plzeňský kraj vyhlásil 2. kolo dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017, termín podávání žádostí je od 23. 6. do 2. 7. 2017. Zasílám odkaz na webové stránky kraje, kde získáte další informace včetně formuláře.

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/503/

Vážení,

dovoluji si Vám jménem Českého olympijského výboru, České unie sportu a České obce sokolské připomenout termín konání konference pod názvem Dobro pro kulturu a sport, aneb více společenské odpovědnosti pro sportovní a kulturní odvětví. Konference si klade za cíl otevřít diskusi na téma zajištění legislativního rámce pro dalšího možné zdroje financování sportu a kultury.

Konference se bude konat 22. června 2017 od 9:00 v Jednacím sále Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana. Záštitu nad akcí převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan Jan Hamáček. V příloze tohoto e-mailu naleznete pozvánku s detaily akce, včetně programu a registračního linku. Vyplněním této registrace potvrzujete účast na konferenci. Pokud jste se již na konferenci registrovali, považujte prosím tento e-mail pouze za informativní.

Vedle Jana Hamáčka (předsedy PS PČR), Jiřího Kejvala (předsedy ČOV), Zdeňka Tůmy (KPMG), Petra Mlsny (MV ČR) vystoupí na konferenci mimo jiné:

Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Milan Vašina, generální ředitel T – Mobile Česká republika
Robert Chvátal, generální ředitel společnosti Sazka

Akci bude moderovat Jan Pokorný, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu.

Připomínám, že vstup do budovy Poslanecké sněmovny bude účastníkům umožněn již od 8:00 a u příchodu se budou muset prokázat platným dokladem totožnosti.
V případě dotazů nám prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S pozdravem

Petr Graclík
Generální sekretář

Český olympijský výbor
Benešovská 6, 101 00 Praha 10

Vážení sportovní přátelé,

jménem generálního sekretáře ČOV Petra Graclíka si Vás dovolujeme informovat o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor.

Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem.

Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí.

Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete v přílohách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

#BeActive