Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Vážení sportovní přátelé,

některými zástupci TJ, SK jsou prezentovány názory, které zpochybňují povinnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot (spolků) zveřejnit ve sbírce listin ve veřejném rejstříku účetní závěrku. Své názory opírají o informace, které získali z různých médií, především internetových článků. Do 1. 1. 2016 mohly být takové výklady pravdivé.

Protože podmínky pro zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin se novelou zákona k 1. 1. 2016 změnily, nechala Česká unie sportu připravit k této problematice odborné stanovisko. Výklad zpracoval daňový poradce ČUS Ing. Jiří Topinka a bylo uveřejněno ve Zpravodaji ČUS č. 2 viz: http://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-2-2016.html. Tento článek je též možno nalézt na webových stránkách ČUS http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novela-zakona-o-ucetnictvi.html

Na základě tohoto stanoviska doporučujeme všem spolkům účetní závěrku zveřejnit. Prosíme o předání této informace Vašim sdruženým subjektům.

Poznámka: Zveřejnění účetní závěrky se týká i KO a OS ČUS.

Vážení referenti,

v roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Naprostou novinkou je pro sportovní organizace povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4). V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví jsou uveřejněny lhůty pro zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin. Stejná povinnost je i pro Vaše TJ/SK.

V příloze Vám posílám informace ve věci  zveřejnění účetní uzávěrky, dále zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin v soudním spolkovém rejstříku a průvodní dopis, kterým případně posíláte spolu s CD výkazy na příslušný soud. V našem kraji je to na adresu příslušného Krajského soudu:

Krajský soud v Plzni

Spolkový rejstřík

Veleslavínova 21/40

306 17  Plzeň

 

V příloze Vám posílám webovou stránku PTU Praha, kde je toto výstižně popsáno vč. průvodního dopisu. Další podrobné informace, o tom, co přinesla novela zákona o účetnictví sportovním organizacím najdete ve Zpravodaji České unie sportu č. 2/2016.

 

                Různí daňoví poradci podávají různý výklad, proto je na Vás, jak s tímto sdělením naložíte.

Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin v soudním spolkovém rejstříku

ČT - sportovní infrastruktura

Číst dál...

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT pořádá 25. 4. 2016 v Poslanecké sněmovně Národní sportovní konferenci. Konference je rozdělena na tři bloky - sportování dětí a mládeže, financování sportu v ČR a legislativa v oblasti sportu. Program je zajímavý z hlediska účastníků už jen proto, že je ke každému bloku hodinová diskuze, kde mohou účastníci sdělovat své názory, připomínky a pokládat dotazy. 

Na konferenci je potřeba přihlásit se pomocí elektronického formuláře zde https://docs.google.com/forms/d/13BZe6XiD4W3M-xE4aBmK9IOTp_g0iyNBdWY3eAdXV_4/viewform

Kapacita na konferenci je omezená, proto s přihlášením neváhejte.

Kompletní informace naleznete zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-sportovni-konference-2016

Program konference - http://www.msmt.cz/uploads/Konference_nsk2016/NSK2016_Program.pdf

Youtube Kanál - https://www.youtube.com/channel/UCbzbakw2GYzMTYKtxWbU1iQ

Role okresních sdružení a krajských článků ČUS na Národní sportovní konferenci bude diskutována na celostátní poradě zástupců SK/TJ 12. dubna.

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že MŠMT uveřejnilo na svých stránkách rozdělení dotací v programu VIII pro rok 2016 (1. část) - viz příloha a odkaz níže. 

Prosím, předejte tuto informaci příslušným SK/TJ.      

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy

Děkujeme za spolupráci.

MŠMT - rozdělení programu VIII 2016

Vážení zástupci a představitelé oddílů, klubů a tělovýchovných jednot,

v příloze naleznete dopis předsedy ČUS, určený základním článkům sportu - klubům a tělovýchovným jednotám v ČUS. Jedná se o podporu výzvy sportovců, adresované v minulých dnech českým politikům, ve které apelují právě na politiky, aby změnili přístup k podpoře zdravého životního stylu občanů České republiky a tudíž k podpoře sportu jako jeho základu. Sportovci vyzývají zejména ke zvýšení státní podpory sportu, k trvalému zřízení samostatné sportovní kapitoly ve státním rozpočtu, k důstojné a stabilní státní správě v oblasti sportu s případným zřízením vlastního ministerstva a participaci sportu na tzv. loterijních odvodech. To jsou oblasti, které jsou i programovou prioritou ČUS - posílení, stabilita a transparentnost financování sportu.

Podporu výzvy můžete vyjádřit zasláním mailu na uvedenou adresu info@cuscz.cz s vašimi poznatky, návrhy a podněty k financování sportu, spolu s kontaktem na Vás. Vaše vyjádření budou, jako hlas základních článků sportovního prostředí ČR, předána novinářům, kteří spolupracují na zlepšení podmínek pro sport v ČR.

Se sportovním pozdravem

Mgr. Jan Boháč

generální sekretář ČUS

Výzva sportovním klubům a tělovýchovným jednotám

Výzva sportovců politikům ČR k záchraně sportu

Dobrý den,

ČUS přislíbila pomoc České televizi při přípravě pořadu o zastaralé sportovní infrastruktuře v České republice.

Vidíme v tom další příležitost, jak vytvořit vyšší tlak na posílení systémové podpory péče o sportoviště v ČR, která je v současnosti, jak dobře víte, tristní.

Proto Vás, okresní sdružení ČUS, oslovuji s prosbou, zda neznáte ve vašem působišti, okrese, kraji, sportovní zařízení, které již nemůže být využívané, je v dezolátním a zdevastovaném stavu, zarostlé atd., aby se dalo nafotit a natočit jako jeden z mnoha případů, kdy sportoviště dopadla díky nastavenému systému špatně. Přednost mají zejména něčím významná nebo kdysi slavná sportoviště, ale přijmeme informaci i o dalších.

Ideální bude i jedno orientační foto sportoviště, pořízené třeba z telefonu a adresa lokality, případně kontakt na někoho, od koho by mohla produkce pořadu získat komentář. Prostě aby tam natáčecí štáb trefil :-)

Pokud se vám hned nějaké sportoviště vybaví, nebo pokud získáte informace od svých klubů, prosím, pošlete sdělení na adresu maurer@cuscz.cz.

POTŘEBUJEME ZÍSKAT DO 15.3. (počká se i do 20.3.)  NĚJAKÉ TIPY OD VÁS. Vše předáme tvůrcům z ČT.

Díky za pomoc a spolupráci.

Vážení sportovní přátelé,

upozorňuji Vás na dnešní vyhlášení dotačního programu Plzeňského kraje „Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016", veškeré informace včetně příloh najdete na stránkách PK http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/prispevky-na-vybudovani-a-modernizaci-sportovist-v-roce-2016-vyhlaseni. Sběr žádostí je stanoven průběžně od 4. 2. do 29. 2. 2016 výhradně prostřednictvím aplikace eDotace.