Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17. května 

Česká komora fitness společně s Národní sportovní agenturou připravily manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17. 5. 2021. Jeho obsah byl projednán i s Ministerstvem zdravotnictví ČR. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 10. května 

Doplnění aktuálních mimořádných opatření jsou formulována pouze pro zařízení zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (školní družiny, školní klub, středisko volného času typu Domu dětí a mládeže apod., nikoliv spolky). Ikdyž jsou logické a věcné důvody hygienických podmínek pro organizovaný sport stéjné, tak je pro oblast sportu toto doplnění neúčinné. Bohužel pro sport nebyly podmínky zveřejněny, nejsou dohledatelné a nejsou známy. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 3. května 

Aktuální mimořádné opatření pro oblast organizovaného sportu je formulováno tak, že z dikce oficiálního dokumentu nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné výkladové stanovisko, které by obsahově korespondovalo s veřejně a mediálně prezentovaným rozsahem povolených čiností v organizovaném sportu od 3.května. čtěte více

Sport je pro stát konečně prioritou a měl by se dál začít bezpečně rozvolňovat 

Dlouhou online debatu s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem absolvoval v sobotu odpoledne Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a Zdeněk Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR. O možném rozvolňování ve sportu diskutovali společně s Petrem Smejkalem z mezioborové skupiny pro epidemické situace, hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Havrdou a Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury. Další jednání bude pokračovat v příštím týdnu. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 12. dubna - ZMĚNA ! 

Dochází ke změně v částečném uvolnění ve sportu - čtěte více.

ČUS očekává částečné otevření sportu od 12. dubna a připravuje podrobný výklad 

Česká unie sportu očekává, že 12. dubna bude možné částečně sportovat. Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření platná od začátku příštího týdne, která přináší očekávané uvolnění některých zákazů. A pokud nebudou dodatečně změněna, umožní sportovní aktivity na venkovních hřištích. „Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací. V současné době ale ověřujeme s NSA na ministerstvu zdravotnictví poslední vydaná opatření a brzy přineseme jako v předchozích případech výkladové stanovisko,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. čtěte více

Covidová pandemie ničí hlavně lidi s obezitou 

Zejména lidi s obezitou nebo s vysokou nadváhou mají největší problémy se zvládnutím Covid-19. Podle informací vládních politiků ale i samotných zdravotních sester mají mnohem menší procentuální šanci na přežití, pakliže se dostanou do těžkého stavu a musí být na plicních ventilacích. „Lidé s obezitou jsou nejčastějšími tragickými případy u násZcela hubeného člověka jsem u nás ještě neviděla,“ potvrdila pro Zpravodaj ČUS zdravotní sestra z Všeobecné nemocnice na Karlovým náměstí z covidového JIP. Jedním z dalších velmi negativních trendů je skutečnost, že děti po roce bez tělocviku a organizovaného sportu ztloustly o desítky kilogramů. čtěte více

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři). čtěte více

Česká unie sportu usiluje o spojení návratu žáků do škol s restartem amatérského sportu

Venkovní i vnitřní sportoviště jsou už několik měsíců zavřená a venku lze sportovat pouze individuálně. Nastavená omezení znemožňují dětem a mládeži dlouhodobě organizované volnočasové sportovní aktivity v klubech, což je pro ně stresujícím faktorem, který zhoršuje jejich fyzický i psychický stav. ČUS však zastává názor, že sportovní kluby jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost. ČUS už také připravila a s NSA diskutuje doporučení, jak využít metodiky MŠMT a Vlády ČR pro umožnění prezenční školní výuky také k otevření sportovních klubů. čtěte více