Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

GDPR 1 - Splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků

 
Vážení sportovní přátelé,
 
jak bylo opakovaně avizováno, ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.
 
Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů,který naleznete v příloze emailu.
 
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku,  a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.
 
Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR). 
I pro realizaci těchto dalších opatření budou moci SK a TJ využít závěrů a doporučení odborné firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a vzorové postupy pro svazy a SK/TJ.  Další kroky budeme oznamovat ihned poté, kdy bude mít ČUS tyto závěry a doporučení k dispozici. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.
 
Více informací naleznete v přiloženém dopisu.
 
Informace i se vzorovým dokumentem prosím předejte vašimi informačními cestami do svých sdružených subjektů.
 
Soubory ke stažení:

AKTUÁLNÍ DOTACE - Podpora sportovních organizací

Vážení zástupci sportovních organizací,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o aktuální výzvě k podání žádostí o dotaci, kterou vyhlásilo MINISTERSTVO ŠKOLVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příjem žádostí probíhá do 16. 3. 2018. V rámci této výzvy můžete žádat o finanční prostředky na následující aktivitu:  
 
PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
      
Oprávněný žadatel:

  • sportovní spolek s celostátní působností fungující min. 5 let
  • Podporované aktivity:
  • zabezpečení sportovních, tělovýchovných a organizačních aktivit spolku
  • náklady na vícegenerační a rodinné pohybové programy a programy pro seniory
  • organizace sportovních přehlídek a sportovních akcí
  • náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví žadatele
  • pořízení hmotného majetku do 40 000 Kč
  • pořízení nehmotného majetku do 60 000 Kč
  • náklady na odměny a mzdy trenérů

Výše dotace činí až 100 %
 
S ohledem na časovou omezenost této výzvy Vám doporučujeme začít pracovat na přípravě žádostí o dotaci již nyní. Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a Vaše záměry s Vámi probereme.
 
Hezký den Vám za společnost DOMOZA projekt s.r.o. přeje
 
Mgr. Markéta Pěčková
projektový manažer

Vážení sportovní přátelé,

ČUS se snaží prosadit znovuotevření dotačního Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Z tohoto důvodu vytvořila ČUS krátký elektronický dotazník pro SK a TJ,  z něhož získaná data použije pro argumenty na další jednání s Ministerstvem školství.

Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1

ČUS vytvořila ještě jeden krátký elektronický dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů SK a TJ sdružených v ČUS. Cílem je více zviditelnit potřeby a případné potíže základních článků, tj. SK a TJ. 

Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2

Prosíme Vás o distribuci do sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot i s výše uvedenými důvody a důležitostí vyplnění těchto dvou dotazníků, z nichž získaná data mají pomoci zlepšit podporu právě SK a TJ.

Prosíme vyplnit dotazníky do 16. února 2018. 

Vážení sportovní přátelé,

v Informačním systému ČUS jsou k dispozici finanční výkazy pro rok 2017.

V rozvaze je nové tlačítko, které umožňuje překlopit konečné stavy z předcházejícího roku na počáteční. Toto tlačítko se neobjevuje ve dvou případech:

1) Pokud nemám vyplněnou rozvahu v minulém roce.

2) Pokud jsem přešel na jiný typ účetnictví.

Vážení sportovní přátelé,

v pátek 8.12. MŠMT zpřístupnilo pro TJ, SK vyplňování žádostí na program MŮJ KLUB pro rok 2018 v IS-sport (viz http://is-sport.msmt.cz).

Pro naše Servisní centra sportu tak nastává období, kdy se na nás ve velké míře budou obracet TJ a SK o radu. Proto je třeba, abychom byli schopni poskytnout poradenství v této problematice. Víme, že každá TJ, SK má svá specifika a veškeré jejich činnosti nelze jednoduše popsat, či shrnout, nicméně jsme na základě Vyhlášení programu MŮJ KLUB (viz příloha) a žádostí TJ, SK připravili dotazy, které jsme v minulém týdnu adresovali MŠMT. V pátek jsme obdrželi odpovědi, které Vám přeposíláme. Věříme, že Vám pomohou ve Vaší odborné činnosti. Rozhodně by neměly sloužit k přeposlání do TJ,SK. V případě dalších dotazů se prosím obracejte přímo na MŠMT a pokud možno nám je přeposílejte v kopii.

V Informačním systému ČUS byl v této souvislosti upraven export v reportu jmenné členské základny TJ,SK podle vyhlášení Programu "Můj Klub". Nově je v exportovaném souboru i sloupec s ročníkem narození.

Vyhlášení programu Můj klub 2018

Dotazy k vyhlášení programu Můj Klub