Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Vážení přátelé sportu,

tak jsem si přečetl Olympijský zpravodaj, kde v úvodní slově předseda ČOV p.Kejval zcela zřetelně dává najevo svůj postoj pravděpodobně také k ČUS a zejména k SK/TJ, kde se dělá sport, nikoliv vrcholový či "Sport pro všechny" marketingově zajímavý a hlavně jednoty a kluby provozují a starají se za pomoci obcí o sportovní zařízení, bez kterých by svazy neměly kde soutěže pořádat. Ano, svazy organizují soutěže ve svém sportu, ale mládež i dospělí jsou především členy klubů a jednot ve své obci či městě, kde žijí svůj sportovní život, radují se z úspěchů, smutní jsou z porážek. Věřím, že se tak jako já ozvete a to nejenom p.Kejvalovi. Napište svůj názor předsedovi ČUS Dr.Janstovi, do novin, panu ministru Chládkovi. Já názor p.Kejvala vnímám také jako arogantní přehlížení dobrovolnické činnosti tisíců trenérů, vedoucích a zejména sportovců v SK/TJ a těch nejnižších soutěží, kteří věnují svůj čas i peníze sportu který mají rádi, o kterém ČOV, zřejmě neví a svazy se o problémy jednot nestarají a starat nebudou, mají na starosti pořádání soutěží. Nespoléhejme, že to "za nás" vyřídí "nahoře", ozvěte se, já vystavuji p.Kejvalovi, teď velmi moderní, velkou červenou kartu!!

Vladimír Šimíček

Vážení sportovní přátelé,
v neděli 21.9.2014 zveme na tradiční lyžařský přespolní běh M. Matěje Maure do Capartic.
Propzice viz příloha.
Těšíme se na setkání s vámi.
Martin Janovec
místopředseda SK Sněhaři