Podporují nás:

logo MSMT

Archiv informací pro TJ a SK

Vážení sportovní přátelé,

upozorňuji Vás na vyhlášení dotačních  programů Plzeňského kraje:

Podpora sportovních organizací, akcí  a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015

a

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2015

Potřebné informace najdete na webových stránkách Plzeňského kraje http://dotace.plzensky-kraj.cz. Žádosti musí být předloženy v elektronické podobě včetně příloh prostřednictvím aplikace eDotace v termínu do 18. února 2015.

Irena Kunschová
místopředsedkyně PKO ČUS

Vážení,

připomínám termín pro doručení změn v členské základně TJ a SK k 31.12.2014, případně změny v pasportech TVZ, viz výzva zaslaná dne 27.11.2014.

Termín je - nejpozději do 31.1.2015.

Kterým tak učinili se omlouvám.

Přeji hezké dny.

Kabourek M

Vzhledem k opakujícím se dotazům souvisejícím s postupem při převodu sportovišť z vlastnictví SK a TJ do vlastnictví obce byl do zabezpečené sekce webu ČUS - SCS - Vzorové smlouvy dle NOZ (http://www.cuscz.cz/scs/vzorove-smlouvy-dle-noz.html) přidán vzor darovací smlouvy s obcí na darování nemovité věci.

Průběžně se v zabezpečené sekci webu ČUS také snažíme doplňovat informace o postupech rejstříkových soudů (http://www.cuscz.cz/scs/poznatky-z-praxe.html).

Návrh na Sportovce roku 2014 můžete podat ještě do 20. 1. 2015 do Domažlického deníku, kdy je uzávěrka. Nominační lístky vycházení v DD takřka denně.

Nominace - formulář