Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

Vážení sportovní přátelé,  

Zveme Vás k účasti na konferenci Národní sportovní konference 2017 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kde budou prezentovány odborné příspěvky v oblastech školního sportu, vzdělávání odborníků ve sportu a výzkumu ve sportu.

Předpokládáme, že se na připravované konferenci setkají výsledky teoretických poznatků ze sportovního výzkumu s praktickým využitím sportovního prostředí, že konference přispěje k dialogu školního, sportovního a státního sektoru a její výstupy budou přínosné i využitelné napříč všemi oblastmi sportu.

Přijměte naše pozvání k účasti na konferenci a přispějte k počátečnímu společnému dialogu v prostředí sportu a souvisejících oblastí.  

Datum konání: 4. Května 2017

Místo: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, přednáškový sál č. A22

Přihlášky zde:

ŠKOLNÍ SPORT: https://goo.gl/forms/ZuCekQUDPMVyrz3g2

UNIVERZITNÍ SPORT: https://goo.gl/forms/5XCy2GXSgtIjqKo03

Veškeré informace jsou také zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/narodni-sportovni-konference-2017-vzdelavani-a-sport?highlightWords=konference .

Vážení sportovní přátelé,

na základě četných dotazů, zda je možné na plese sportovců uspořádat tombolu s ohledem na nový zákon o hazardních hrách, sepsal Legislativně právní odbor ČUS vysvětlení a doporučení, viz přiložený soubor.

Vážení sportovní přátelé,

v Informačním systému ČUS došlo k novým změnám v sekci Příspěvky v jednotlivých TJ/SK. Došlo k možnosti filtrovat jednotlivé členy podle různé výše zaplaceného příspěvku a k možnosti hromadného zadávání. Více informací v přiloženém manuálu nebo na odkazu http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 3. 4. 2017 KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU VIII – ORGANIZACE SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH

V současné době probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.

K dnešnímu dni (3. 4. 2017) je zpracováno:

Formální kontrola žádostí na rok 2017                     Vyúčtování za rok 2016

Podaných žádostí celkem: 4.328                                 Podaných vyúčtování by mělo být celkem: 3.188 

Formálně zkontrolovaný, v pořádku: 833                       V pořádku: 2.541

Vyzváno k doplnění: 117                                             Vyzváno k doplnění: 302

Návrh k vyřazení: 11                                                   Zbývá: 345

Zbývá: 3.367

Následně budou zpracovány podklady pro poradní expertní komisi, která bude dotace projednávat.

Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT.

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak  „Zamítnutý pro formální nedostatky“.

Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

http://www.msmt.cz/sport-1/aktualni-informace-ke-dni-3-4-2017-ke-zpracovani-zadosti-o

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dalšího vzdělávacího, odborného semináře, tentokráte s tématem: "Mentální trénink jako součást fyzické přípravy".

Tento jednodenní seminář se bude konat 28.5.2017 a je vhodný pro trenéry a cvičitele mládeže i dospělých.

VOŠ ČUS nabízí seminář přednostně pro trenéry a cvičitele Vašich členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Zvažte rozšíření nabídky mezi Vaše sdružené subjekty.

Vážení sportovní přátelé,
 
na webových stránkách ČUS je zveřejněn aktualizovaný Manuál pro práci s Informačním systém ČUS. Manuál je určen pro správce TJ/SK a dílčí správce. Odkaz na stránky zde http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html.  Ze stránek je možné si jednotlivé části Manuálu stáhnout do PC (ve formátu pdf). V části 3 je u kapitoly Import členů k dispozici i video ukázka.
 
Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte se na mě obrátit.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne
 
Mgr. Tomáš Mauer
Vážení sportovní přátelé,
 
přeposíláme Vám, k nezávaznému využití či předání do sdružených subjektů, informaci o možnosti spolupráce a zapojení do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci po celé ČR, které se v minulém roce zúčastnilo přes 85 tis. lidí. Organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody. Nabídku a kontakty naleznete níže.
 
Organizátoři nabízí možnost zapojení se do úklidů pro členy Vašeho sdružení na různých místech ČR. V tomto případě by Vám byli schopni poskytnout organizační zázemí a část potřeb (rukavice, pytle atd.).
 
Dále organizátoři akce hledají mediální partnery, kteří by sdíleli odkazy na svých stránkách/sociálních sítích a případně dali vědět svým členům. Na oplátku by Vás zařadili mezi mediální partnery na webu http://www.uklidmecesko.cz/. V případě zájmu by Vám organizátoři celé akce zaslali další materiály.
 
Kontakty:

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
E-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 

Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko
Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko
Web: http://www.uklidmecesko.cz/

Vážení sportovní přátelé,

upozorňuji Vás na vyhlášení dotačních programů Plzeňského kraje v roce 2017 zaměřených na oblast podpory sportu:

1.    1. Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017

Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnost dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež. Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu.

2.    2. Bezpečné branky 2017

cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek

3.    3. Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017

cílem je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji.

Časový harmonogram:

25. 1. 2017             zveřejnění vyhlášení dotačního programu na úřední desce

27. 2. 2017             zahájení podávání žádostí o dotaci/příspěvek  

13. 3. 2017             uzávěrka podávání žádostí o dotaci/příspěvek

Pravidla programů, formulář žádostí prostřednictvím aplikace eDotace na www.plzensky-kraj.cz   pod odkazem Dotace (šedá záložka vlevo dole)

Vážení referenti,

na základě dotazů posílám v příloze pokyn předsedy ČUS ke zpracování finančních výkazů, které jsou dlouhodobě zpracovávané  od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS, jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.

Chtěla bych v této souvislosti upozornit, že pokyn předsedy Vám byl zaslán 17. října 2016!  V tomto pokynu je uveden termín pro TJ/SK, do kdy musí finanční výkazy vložit do IS ČUS,  tj. do 31.3.2017 (kromě TJ/SK, které mají daňového poradce nebo auditora, tam je termín do 30.6.2017, ale TJ/SK musí vložit před tímto termínem do IS ČUS předběžnou účetní uzávěrku, která slouží odboru vnitřní ekonomiky ČUS pro výpočet dotací Programu IV MŠMT). Pracujte se zaslanými informacemi tak, aby jste je mohli ve vhodnou chvíli použít jako informaci pro TJ/SK.

Rovněž posílám informaci pro vkládání finančních výkazů do spolkového rejstříku:

  • Účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna již do 31. 3. 2016.
  • Účetní závěrka za rok 2015 má být zveřejněna do .

Od r . 2016 pak platí jednotné datum, zjednodušeně řečeno musí být účetní závěrka zveřejněna do 30 dnů od okamžiku, kdy byla schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku (viz § 21a Zákona o účetnictví).  Účetní závěrka za rok 2016 tak musí být zveřejněna nejpozději do konce roku 2017, a to i v případě, že by do té doby nebyla nejvyšším orgánem spolku schválena.

Náhradní termín naší porady dosud nebyl dohodnut.

pokyn předsedy ČUS ke zpracování finančních výkazů