Podporují nás:

logo MSMT

Archiv

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na seminář 8.12. v Nymburku  jsme jednali s Kooperativou o úpravě nabídky D&O pojištění a v příloze Vám posíláme upravený leták a dotazník k pojištění. Nejnižší roční pojistné je tak nyní 9 000 Kč pro variantu s limitem 1 mil. Kč a s aktivy do 5 mil. Kč.

Přílohy:

Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku

Dotazník k pojištění

Vážení sportovní přátelé,

upozorňuji Vás na vyhlášení dotačních programů Plzeňského kraje v roce 2017 zaměřených na oblast podpory sportu:

1. Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017

Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnost dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež. Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu.

2. Bezpečné branky 2017

cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek

3. Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017

cílem je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji.

Časový harmonogram:

25. 1. 2017             zveřejnění vyhlášení dotačního programu na úřední desce

27. 2. 2017             zahájení podávání žádostí o dotaci/příspěvek  

13. 3. 2017             uzávěrka podávání žádostí o dotaci/příspěvek

Pravidla programů, formulář žádostí prostřednictvím aplikace eDotace na www.plzensky-kraj.cz   pod odkazem Dotace (šedá záložka vlevo dole)

Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si upozornit na zajímavou soutěž, která by mohla završit předvánoční úsilí mnoha sportovních klubů a oddílů i národních svazů, při přípravě klubových sportovních kalendářů na rok 2017. Každoročně se sportovních kalendářů vyrobí stovky, s různými sporty, v různém pojetí a uměleckém provedení, a prezentují své hrdé vydavatele. Od roku 2015 se utkávají v soutěži organizované společností ABF, a.s., organizátorem veletrhů v ČR a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Praze - Letňanech. Nejlepší kalendáře soutěže Kalendář roku budou vydraženy ve prospěch nadace Konta Bariéry a autoři vítězných kalendářů obdrží ocenění při slavnostním vyhlášení soutěže na výstavišti v Praze.

Podle svého uvážení informujte o této soutěži a příležitosti vaše sdružené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Přihlášení kalendáře do soutěže lze provést prostřednictvím aktivního přihlašovacího formuláře na http://kalendarroku.cz/registrace/soutez-poplatek?nl_id=28,  pro subjekty ČUS bez jakýchkoliv poplatků, protože ČUS je partnerem soutěže. Kalendáře lze zaslat elektronicky - textová a grafická část bude zaslána prostřednictvím formuláře on-line přihlášky či e-mailem sekretáři soutěžní přehlídky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo poštou - 2 výtisky kalendáře budou zaslány na adresu organizátora ABF, a.s., Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00, k rukám sekretáře soutěže, na obálce bude uvedeno: Kalendář 2017.

Uzávěrka soutěže kalendářů je 20. února 2017.

Více informací včetně úplných soutěžních podmínek na www.kalendarroku.cz.

Vážení,

upopozorňuji Vás na nutnost splnění povinnosti zaregistrovat změnu stanov TJ, SK u krajského rejstříkového soudu nejpozději do 1.1.2017, jinak Vám hrozí zrušení spolku.

S přáním klidných vánoc a šťasného nového roku 2017.

Kabourek M.

Wolfová H.