Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 3. ledna 

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021 došlo s účinností od 3. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Jedinou změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

PF 2022 Jansta

ČUS pomohla s žádostmi o dotace více než 2000 TJ/SK 

Územní pracoviště České unie sportu po celý listopad intenzivně pomáhala klubům s žádostmi o dotace z klíčové dotační Výzvy Můj klub, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od tří do dvaceti let. 89 servisních center ČUS poskytovalo zástupcům klubů a tělovýchovných jednot z celé republiky administrativní podporu, odpovídalo na dotazy, asistovalo při vyplnění žádostí a kompletování povinných příloh k dotaci. Pracovníci ČUS poskytli přímou pomoc při zpracování žádostí více než 2000 TJ/SK. čtěte více

ČUS a její zástupce soud očistil a zprostil obžaloby 

Po více než čtyřech letech jsou Česká unie sportu, její předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč nepravomocně očištěni od všech obvinění. V pátek vynesl Městský soud v Praze verdikty, největší sportovní spolek společně s oběma jejími zástupci zprostil obžaloby v celém rozsahu. Potvrdilo se tak, že veškeré počínání ČUS bylo v souladu s právem. „Důkazy u soudu potvrdily, že naše jednání nebylo protizákonné a žaloba vůbec neměla být podána,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. čtěte více
728x90px WEB banner PRIHLASKA 2021

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 1. listopadu 

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 22. 10. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 1. 11. 2021 ke změně Mimořádného opatření ze dne 27. 9. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Projekt TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022 

Projekt Tipsport Sportuj s námi pokračuje i v roce 2022. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Přihlašení do projektu bude probíhat v termínu od 1.11. do 30.11. 2021, přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2021.

NSA zveřejnila Výzvu Můj Klub 2022 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00, ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00 čtěte více