Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Zpráva z VV ČUS konaného 14. 6. 2022 

V Praze na Strahově se uskutečnilo 14. června letošní šesté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Zabývalo se i kritickou situací ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách v souvislosti se skokovým zdražením cen energií a také přípravou 40. valné hromady ČUS 22. června ve Sportovním středisku Nymburk. čtěte více

Kluby nemají prostředky na energie 

Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám dramaticky narostly náklady na elektřinu o stovky procent, měsíčně platí za provoz tělocvičen nebo hal statisíce korun. Jenže nemají z čeho brát, státní podpora nepřichází v dostatečné míře. „Očekáváme, že od září bude docházet ke zdražování tréninků dětí a patrně k ještě katastrofičtějším scénářům. Až se na podzim rozjede topná sezona, některé spolky budou uzavírat sportoviště nebo se jich zbavovat. Jsou na finančním dně,“ předpovídá Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Zástupci sportovních klubů se aktuálně upínají k Národní sportovní agentuře, která bude jednat s Ministerstvem financí o vypsání samostatného programu na provoz a údržbu. čtěte více

Zasaď strom pro svůj klub 

Milion korun od Nadace Tipsport. Takovou hodnotu má grantová podpora na výsadbu stromů či keřů v blízkosti fotbalových hřišť a sportovišť pro letošní rok. Chcete zvelebit prostředí, kde sportujete, fandíte, setkáváte se s přáteli a trávíte volný čas? Nadace Tipsport žádosti přijímá do 30. června 2022. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 17. 5. 2022 

Letošní páté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 17. května v Praze na Strahově. V jeho úvodu se zabýval předseda ČUS Miroslav Jansta situací související s financováním českého sportu. čtěte více

Pozvání na volební Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na volební VH SUOD, která se bude konat v úterý 21. června od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - pozvánka
Ke stažení formuláře na návrhy kandidátů pro volby: předsedy, člena výboru, člena kontrolní komise
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Sportovní prostředí diskutuje o jednotném označení země 

Česká republika, Česko nebo Czechia? Označení země na sportovních reprezentačních dresech se různí. To by se však do budoucna mohlo změnit a název sjednotit. Na tom se shodli zástupci sportovního prostředí společně s jazykovými profesory, ale také s ministerstvem zahraničních věcí. „Byl jsem zastáncem České republiky. Jenže vývoj kráčí dál, určitě souhlasím s jednoslovným názvem pro naši zem,“ prohlásil na konferenci Miroslav Jansta, předseda ČUS. čtěte více

NSA zahájila vyplácení dotace Můj klub 2022 

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 12. 4. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu jednání předseda České unie sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny, kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS za přetrvávající nasazení a podporu nejen při zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování do tréninkových a sportovních aktivit. čtěte více

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. 1. 2023 

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 15. 3. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 15. března letošní třetí zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Hlavními body jeho programu byly především informace o zajištění financování českého sportu v letošním roce, svolání a příprava 40. valné hromady ČUS a v reakci na ruskou vojenskou agresi možnosti podpory ukrajinských sportovců. čtěte více