Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Pozvání na volební Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na volební VH SUOD, která se bude konat v úterý 21. června od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - pozvánka
Ke stažení formuláře na návrhy kandidátů pro volby: předsedy, člena výboru, člena kontrolní komise
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Sportovní prostředí diskutuje o jednotném označení země 

Česká republika, Česko nebo Czechia? Označení země na sportovních reprezentačních dresech se různí. To by se však do budoucna mohlo změnit a název sjednotit. Na tom se shodli zástupci sportovního prostředí společně s jazykovými profesory, ale také s ministerstvem zahraničních věcí. „Byl jsem zastáncem České republiky. Jenže vývoj kráčí dál, určitě souhlasím s jednoslovným názvem pro naši zem,“ prohlásil na konferenci Miroslav Jansta, předseda ČUS. čtěte více

NSA zahájila vyplácení dotace Můj klub 2022 

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 12. 4. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu jednání předseda České unie sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny, kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS za přetrvávající nasazení a podporu nejen při zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování do tréninkových a sportovních aktivit. čtěte více

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. 1. 2023 

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 15. 3. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 15. března letošní třetí zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Hlavními body jeho programu byly především informace o zajištění financování českého sportu v letošním roce, svolání a příprava 40. valné hromady ČUS a v reakci na ruskou vojenskou agresi možnosti podpory ukrajinských sportovců. čtěte více

Tipsport Sportuj s námi v roce 2021 

Navzdory koronavirové pandemii a nejistotě při organizaci sportovních podniků byl zájem v roce 2021 znovu neobyčejně vysoký. Elektronickou přihlášku zaslali pořadatelé 600 akcí ze všech sportovních odvětví po celé České republice. V první polovině roku však do projektu zasáhla pandemie koronaviru a mimořádná opatření, která neumožňovala pořádání sportovních akcí. Projekt se tak naplno rozjel až po rozvolnění mimořádných opatřeních ve druhé polovině roku 2021. Na konec se v rámci projektu v roce 2021 uskutečnilo a podpořilo 332 sportovních akcí v 55 různých sportovních odvětvích. Akce se konaly po celé ČR v 223 obcích a zúčastnilo se jich téměř 126 tis. účastníků, z toho téměř 65 tis. dětí a mládeže do 18 let. video "To nejlepší"

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 19. února 

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Diskuse k souvislostem podpory sportu a mezinárodní konkurenceschopnosti

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta v televizní diskuzi o státní podpoře sportu a souvislostech s výsledky českých hokejistů na ZOH: Za pár let nás bude porážet také Maďarsko. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 10. února 

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více