Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Na podporu sportu a pohybových aktivit navrhuje stát nejnižší částku od roku 2016

V aktuálním návrhu státního rozpočtu na rok 2024 je na podporu sportovního prostředí vyčleněno 5,2 miliardy korun, což je nejnižší částka za posledních osm let. Představitelé a zástupci největších sportovních spolků – České unie sportu, Sdružení sportovních svazů a České obce sokolské jsou touto skutečností znepokojeni, a proto adresovali naléhavou výzvu premiérovi a ministru financí České republiky. V ní žádají o úpravu návrhu státního rozpočtu, konkrétně o zvýšení výdajů v kapitole Národní sportovní agentura. čtěte více

NSA zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč 

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

Ministr zdravotnictví Válek: "Sport je ideální prevencí, prostředky do něj vložené se vrátí!"

ČUS dlouhodobě a intenzivně poukazuje na velice důležitý význam sportu jako nejlepší prevence pro zdraví občanů. Není pochyb o tom, že pravidelný pohyb zvyšuje kondici i odolnost a naopak snižuje nemocnost či stres. Fyzicky zdatnější generace současně pro stát znamená také nižší náklady na zdravotnictví. Varovné signály o upadající pohybové kultuře obyvatel v České republice, o prudce narůstající obezitě nesportující mládeže, naplno odhalené nedávným šetřením České školní inspekce, důrazně vysílalo při nejrůznějších příležitostech mnoho odborníků z řad sportovních činovníků, trenérů a lékařů. čtěte více

NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 - 2. kolo

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:   13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:   9. 10. 2023 do 17:00 hod.

NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo 

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:   13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:   9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Vláda ČR schválila Akční plán podpory sportu pro rok 2024

Vláda ČR odsouhlasila Akční plán podpory sportu na rok 2024, který předkládá Národní sportovní agentura (NSA) v souladu s novelou zákona o podpoře sportu. Jedná se o souhrn opatření pro podporu a rozvoj sportu v České republice v roce 2024. čtěte více

Děti často žijí v pohybovém vakuu, říká fyzioterapeutka Tereza Nováková

„Žádný sport není škodlivý sám o sobě. A benefity, které pohyb přináší, neustále převažují nad riziky zranění,“ je přesvědčená fyzioterapeutka Tereza Nováková z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, která se zabývá pohybem dětí a dospívajících. Obecně se děti hýbají až tragicky málo. „Ani v tělocviku se děti nedostanou na tepovou frekvenci, aby se dalo říct, že jde o přiměřenou pohybovou aktivitu.“ čtěte více 

DOTACE - Plzeňský kraj - Podpora tělovýchovy a sportu 2023 - 2. kolo

Od 29. června je možné podávat žádosti o dotaci na úřad Plzeňského kraje, jedná se o vyhlášení 2. kola Podpora tělovýchovy a sportu. Max. částka pořadované dotace je 200 tis. Kč, celkem má být rozdělono 5 mil. Kč. Termín ukončení žádostí je pátek 7. července. čtěte více

Plánované krácení finančních prostředků pro český sport

Představitelé České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR zásadně nesouhlasí s dalším snižováním finanční podpory sportovnímu prostředí. Na dnešním pracovním jednání předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek informoval o podpoře sportu ze státního rozpočtu na rok 2024. Navrhované úpravy jsou pro největší a nejvýznamnější sportovní spolky v Česku alarmující a naprosto nepřijatelné. čtěte více

Dotační program provoz a údržba NSA letos plánuje vypsat

Více než 80 zástupců okresních sdružení a krajských organizací ČUS se sešlo na pravidelné celostátní poradě v sídle České unie sportu v Praze na Strahově. Předseda ČUS Miroslav Jansta, ale také přítomný předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek poděkovali za jejich činnost, nasazení a profesionalitu v administrativní podpoře klubů a tělovýchovných jednot. čtěte více

Odborníci na zdravý životní styl se spojili v nadačním fondu Aktivní ČESKO

„Pravidelný pohyb zaručí, že lidé budou méně nemocní, budou spokojenější a dožijí se stáří v co nejlepším zdraví. Stát ušetří peníze na zdravotní péči, firmy budou více prosperovat a pozitivně se změní nastavení celé společnosti,” taková témata řešili odborníci v pátek 19. května na Národním summitu Aktivní ČESKO, v jehož rámci slavnostně založili nadační fond, který bude podporovat aktivnější životní styl Čechů. Mezi zakladateli je také Česká unie sportu. čtěte více